Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Rodzina 500+
1050 rocznica Chrztu Polski
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
wydarzenia

Konkurs Sienkiewiczowski

Szanowni Państwo,

tak, jak w poprzednich latach podjąłem się współorganizacji wraz z Parlamentarnym  Zespołem ds. Dzieci oraz senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu konkursu dla dzieci i młodzieży w 2016 roku. Konkurs zatytułowanym „Obrazki z Sienkiewicza” jest skierowany do podopiecznych przedszkoli, uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.

W poprzednich edycjach uczestnicy prezentowali prace przedstawiające przeszłość swoich rodzin oraz przyszłość Polski, jakiej się spodziewają. Zeszłoroczna edycja konkursu przedstawiła szkołę widzianą oczami dzieci. 

Konkurs ma na celu popularyzację twórczości tego wybitnego pisarza w roku, który został uznany rokiem Henryka Sienkiewicza. Konkurs jest adresowany do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Przedmiotem konkursu są prace literackie, plastyczne i audiowizualne, inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza. Prace konkursowe uczestnicy wykonują indywidualnie i samodzielnie. Warunki jakie powinny spełniać poszczególne prace podane są w § 5 Regulaminu Konkursu.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 września 2016r., ( w regulaminie zawarty jest inny termin, jednak ze względu na przełom roku szkolnego przedłużyliśmy termin zgłoszenia uczestników) stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Zgłoszenia proszę wypełniać drukowanymi literami. Liczba uczestników konkursu z danej placówki nie jest ograniczona. Niezależnie od liczby uczestników każda placówka może wysłać zgłoszenie wyłącznie do jednego biura parlamentarzysty.

Tymczasem proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym również na stronie www.blaszczyk.senat.pl Natomiast wykonane i podpisane prace powinny być przesłane do 15 października 2016 r. do biura senatorskiego w Łęczycy, Kutnie i Poddębicach, wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Etap okręgowy jest rozstrzygany w biurze parlamentarzysty.

 W razie pytań bądź jakiś wątpliwości proszę o kontakt z Biurem w Łęczycy:

Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka

ul. Plac T. Kościuszki 11 p.12, 99-100 Łęczyca    

tel. 24 721 40 05;  509 625 271

mail: biuro@blaszczyk.senat.pl

 

do pobrania: 

80-lecie Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych

Dożynki w Spycimierzu

W minioną niedzielę (04.09.2016 r.) o godz. 14:00 w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu rozpoczęła się Msza Św. inaugurująca Uroczystości Dożynkowe, które po Nabożeństwie odbywały się na placu przy szkole. Senator RP Przemysłąw Błaszczyk nie mógł osobiście uczestniczyć tego dnia w Święcie Plonów. W jego imieniu słowa, które skierował do Rolników i Uczestników Dożynek przeczytała Anna Matusiak, pracownik biura. Na ręce Pani Anny, Sołectwo Spycimierz przekazało Wieniec. Senator RP Przemysław Błaszczyk dziękuje za ten piękny gest.

Dożynki w Gminie Świnice Warckie - Parski

4 września b.r. odbyło się Święto Plonów w parku dworskim w Parskach, na terenie gm. Świnice Warckie. Mszę Św. z poświęceniem plonów odprawił ks. proboszcz z Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli Starościna i Starosta. Starościną tegorocznych dożynek była Agnieszka Zawadzka zamieszkała w Podłężu,  Starostą  Paweł Rygielski zamieszkały w Parskach. List w imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka odczytała Ewelina Niciak, dyrektor biura.

01.09 - Uroczystości w Uniejowie

1 września w Uniejowie odbyły się uroczystości związane z  77 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na Rynku Miejskim w Uniejowie przed pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. odbyły się gminne obchody tej rocznicy. Uroczystości patriotyczne poprzedziła msza św. w kolegiacie, podczas której wierni modlili się w intencji Ojczyzny oraz uczniów rozpoczynających tego dnia nowy rok szkolny 2016/2017. Po zakończeniu mszy św. mieszkańcy gminy i zaproszeni goście przeszli pod pomnik Bohaterów Września 1939 r. w Rynku Miejskim. W czasie uroczystości został odczytany apel pamięci, a także nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje. W imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka kwiaty pod pomnikiem złożyła Dyrektor biura Ewelina Niciak. Obchody czwartkowej uroczystości uświetnił udział Wojskowej Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.

Chwała i Cześć Bohaterom !

77 lat temu - 1 września 1939 roku pierwsze bomby ok. godziny 4:40 spadły również na Wieluń.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego.

Dziś pierwszy dzień nowego roku szkolnego.

Dzieci oraz młodzież powędrowali do swoich szkół, by na nowo, po długim wypoczynku rozpocząć przygodę z nauką.

Wszystkim uczniom życzę wspaniałego roku szkolnego, wielu radości, a także satysfakcji z pracy, jaką wkładacie w zdobywanie wiedzy!

 

Zaproszenie na Agro Show

Dzień Wolności i Solidarności

Dożynki Gmina Wartkowice

W dniu 28 sierpnia 2016 r. odbyło się Gminno-Parafialne Święto Plonów. O godz. 10 rano w Kościele Parafialnym w Wartkowicach podczas uroczystej mszy św. dożynkowej Ksiądz Proboszcz Janusz Szeremeta poświęcił dary i plony zebrane przez naszych rolników, w tym chleb dożynkowy oraz wieńce dożynkowe. Uroczystości na terenie parku w Starym Gostkowie rozpoczęły się tradycyjnie wspólnym przemarszem spod Domu Pomocy Społecznej. W korowodzie jako pierwsi jechali bryczką starostowie dożynek, następnie Zespół Pieśni i Tańca DOBROŃ, wieńce dożynkowe oraz zaproszeni goście. Pod koniec uroczystości na dożynkach pojawił się również Senator RP Przemysław Błaszczyk.


Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.