Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Rodzina 500+
1050 rocznica Chrztu Polski
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
wydarzenia

UWAGA! WYJAZD KOLONIJNY JAROSŁAWIEC 27.06.2016

 

UWAGA!!! 

 

TERMIN WYJAZDU NA KOLONIE LETNIE JAROSŁAWIEC  - I TURNUS ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY O JEDEN DZIEŃ. 

 

NOWY TERMIN 27 CZERWCA 2016 (PONIEDZIAŁEK)  DO 10 LIPCA 2016 (NIEDZIELA) 

 

GODZINA  I MIEJSCE WYJAZDU

GODZ. 7.00 - PARKING PRZY KOŚCIELE W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ 

Konkurs Sienkiewiczowski

Szanowni Państwo,

tak, jak w poprzednich latach podjąłem się współorganizacji wraz z Parlamentarnym  Zespołem ds. Dzieci oraz senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu konkursu dla dzieci i młodzieży w 2016 roku. Konkurs zatytułowanym „Obrazki z Sienkiewicza” jest skierowany do podopiecznych przedszkoli, uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.

W poprzednich edycjach uczestnicy prezentowali prace przedstawiające przeszłość swoich rodzin oraz przyszłość Polski, jakiej się spodziewają. Zeszłoroczna edycja konkursu przedstawiła szkołę widzianą oczami dzieci. 

Konkurs ma na celu popularyzację twórczości tego wybitnego pisarza w roku, który został uznany rokiem Henryka Sienkiewicza. Konkurs jest adresowany do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Przedmiotem konkursu są prace literackie, plastyczne i audiowizualne, inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza. Prace konkursowe uczestnicy wykonują indywidualnie i samodzielnie. Warunki jakie powinny spełniać poszczególne prace podane są w § 5 Regulaminu Konkursu.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 września 2016r., ( w regulaminie zawarty jest inny termin, jednak ze względu na przełom roku szkolnego przedłużyliśmy termin zgłoszenia uczestników) stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Zgłoszenia proszę wypełniać drukowanymi literami. Liczba uczestników konkursu z danej placówki nie jest ograniczona. Niezależnie od liczby uczestników każda placówka może wysłać zgłoszenie wyłącznie do jednego biura parlamentarzysty.

Tymczasem proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym również na stronie www.blaszczyk.senat.pl Natomiast wykonane i podpisane prace powinny być przesłane do 15 października 2016 r. do biura senatorskiego w Łęczycy, Kutnie i Poddębicach, wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Etap okręgowy jest rozstrzygany w biurze parlamentarzysty.

 W razie pytań bądź jakiś wątpliwości proszę o kontakt z Biurem w Łęczycy:

Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka

ul. Plac T. Kościuszki 11 p.12, 99-100 Łęczyca    

tel. 24 721 40 05;  509 625 271

mail: biuro@blaszczyk.senat.pl

 

do pobrania: 

Kolonie letnie w Poroninie 10-23 lipca 2016

Jak co roku Senator RP Przemysław Błaszczyk współorganizuje kolonie letnie dla Dzieci i Młodzieży. W roku 2016 kolonie odbędą się w terminie 10 - 23 lipca 2016r., w góry do miejscowości Poronin. Uczestnicy kolonii będą zakwaterowani w ośrodku wczasowym Małgorzata.

Kosztu wyjazdu wynoszącego 550 zł. - dla dzieci,  których chociaż jeden z Rodziców, Opiekunów opłaca składki w KRUS-ie  (potwierdzone zaświadczeniem), 1200 zł dla pozostałych uczesytników (0rganizator wystawia zaświadczenie, które umożliwia rozliczenie kolonii w zakładzie pracy według jego regulaminu).

Wiek dziecka nie może przekraczać do 16 roku życia.

Kartę kwalifikacyjną  jest do pobrania ponieżej. Godzina wyjazdu jest w trakcie ustalania, informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo zapisu oraz komplet dokumentów.

Zapisy na kolonie w siedzibie biur senatora Błaszczyka w Łęczycy oraz pod numerem telefonu 509-625-271.

Kolonie letnie 2016 - Jarosławiec I termin 26.06-09.07.2016 i II termin 24.07-06.08.2016

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1.      Wypełnioną kartę kwalifikacyjną 

2.       Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami (zaświadczenia wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). 

3.  Oświadczenie o niekorzystaniu z innych koloni z dofinansowaniem w ramach KRUS 

4. Oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu 

5 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka


Koszt całego turnusu (pobyt dziecka +transport) – 550,00 zł/osoba

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „RÓŻA WIATRÓW” w Jarosławcu przy ul. Bałtyckiej 43

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 509-625-271 lub w Biurze Senatora Przemysława Błaszczyka w Łęczycy. 

Dokumenty do pobrania: 

Dzień Dziecka

Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !
Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
to szczególny dla nas dzień.
Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.
Dzisiaj święto wszystkich dzieci
Niech nam pięknie słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje. 
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Z życzeniami wszystkiego najlepszego

 

Senator RP

Przemysław Błaszczyk 

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Pabianicach

W tym roku uroczyste obchody Dnia Strażaka 2016 w województwie łódzkim odbyły się 28 maja 2016 r. w Pabianicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Mateusza Ewangelisty w Pabianicach. Mszę odprawił kapelan łódzkich strażaków, a liturgię słowa poprowadził bp Marek Marczak, który występował w imieniu abp. Marka Jędraszewskiego. Po uroczystej mszy świętej odbył się apel, podczas którego wręczono medale i awanse na stopnie oficerskie i podoficerskie. W pierwszej kolejności wręczono medale i odznaczenia państwowe. Uhonorowano też zwycięzców plebiscytu Dziennika Łódzkiego "Strażak Roku 2016". W uroczystościach udział wzięli m.in. wojewoda łódzki - Zbigniew Rau, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Hejduk oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jarosław Wlazłowski, który podziękował w swoim przemówieniu wszystkim funkcjonariuszom PSP i druhom OSP za ofiarną pracę na rzecz społeczeństwa, ochronę życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia przed niszczycielskim działaniem żywiołów, a także ratowanie poszkodowanych podczas wypadków. Złożył również wyrazy wdzięczności władzom centralnym i samorządowym za wsparcie i życzliwość dla funkcjonariuszy PSP i druhów OSP.
Szczególnym akcentem uroczystości była wyprawa w przeszłość, którą mógł odbyć każdy, kto wybrał się na wystawę pamiątek i dokumentów historycznych związanych z działalnością straży pożarnych na terenie ziemi pabianickiej, prezentowaną w Muzeum Miasta Pabianic. Tuż obok znajdowała się równie ciekawa wystawa statyczna sprzętu strażackiego.

Dzień Matki

W dniu Waszego święta Drogie Mamy, wszystkiego najlepszego, ogromu radości z pociech. Niech uśmiech towrzyszy Wam każdego dnia  :)

 

Senator RP Przemysław Błaszczyk 

Warsztaty kulinarne z Robertem Sową

Warsztaty Kulinarne z Robertem Sową w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie. Oprócz warsztatów odbyły się również eliminacje do Kulinarnego Talentu 2017, uczniowie musieli przygotować danie z kaczki. Najlepsza w konkurencji okazała się Daria Wesołowska. Niestety wykonywanie obowiązków senatora uniemożliwiło mi osobiste przybycie, reprezentowała mnie Anna Matusiak.

15 - lecie Zespołu Lubolanki

21 maja b.r. Panie z Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Lubolanki” obchodziły jubileusz 15-lecia działalności kulturalnej. Obchody rozpoczęły się przypomnieniem bogatej historii zespołu. Wszystko zaczęło się 15 lat temu, kiedy to z inicjatywy Pana Bogdana Sroczyńskiego rozpoczęto pierwsze próby i kompletowanie składu. Przez lata zespół uświetniał swoją obecnością uroczystości w gminie Pęczniew i poza jej granicami. Podczas Jubileuszu dostojne Jubilatki przedstawiły swój wieloletni dorobek artystyczny, a po występie przyszedł czas na życzenia, gratulacje oraz okolicznościowe prezenty.
Jubileusz był również okazją do poświęcenia i otworzenia placu zabaw wybudowanego przy strażnicy w Luboli. Plac ten powstał dzięki pozyskaniu przez druhów z jednostki OSP Lubola środków w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez Bank Zachodni WBK. 
Druhom gratuluję świetnej inicjatywy, a Ludowemu Zespołowi Śpiewaczy „Lubolanki” z okazji 15-lecia istnienia składam serdeczne gratulacje wraz z wyrazami uznania za działalność na rzecz rozwoju i popularyzowania pieśni i muzyki w gminie jak i poza jej granicami. Państwa wielka pasja połączona z niezwykłym zaangażowaniem doprowadziła do powstania zespołu prezentującego i wzbogacającego ofertę artystyczną tego regionu. Koncerty, otrzymane nagrody, ciekawe aranżacje wykonywanych utworów dowodzą, że zapoczątkowane przed piętnastoma laty dzieło ma ogromny sens, przynosząc wszystkim radość i napawając dumą. Muzyka to jedna z najstarszych sztuk pięknych, od wieków służy ludziom do wyrażania emocji. Jest zamiłowaniem dostarczającym radości zarówno wykonawcom jak i słuchaczom. Pragnę również podziękować wszystkim byłym jak i obecnym członkom zespołu Lubolanki, życząc kolejnych lat twórczej pracy i satysfakcji ze wspólnego śpiewania.

Dzień Strażaka w KPPSP w Łęczycy

W siedzibie komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy w dniu 19 maja 2016r. uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Tradycyjnie już przy tej okazji wręczono strażakom odznaczenia i awanse. Nieobecnego ze względu na trwające posiedzenie Senatu Senatora RP Przemysława Błaszczyka reprezentowała Pani Sylwia Prażnowska – dyr. biura. 

W linku poniżej zapraszma do zapoznania się z relacją uroczystości przygotowaną przez PPSP w Łęczycy: 

http://psp.leczyca.pl/index.php?a=219

 


Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.