Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Rodzina 500+
1050 rocznica Chrztu Polski
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
wydarzenia

Kolonie letnie w Poroninie 10-23 lipca 2016

Jak co roku Senator RP Przemysław Błaszczyk współorganizuje kolonie letnie dla Dzieci i Młodzieży. W roku 2016 kolonie odbędą się w terminie 10 - 23 lipca 2016r., w góry do miejscowości Poronin. Uczestnicy kolonii będą zakwaterowani w ośrodku wczasowym Małgorzata.

Kosztu wyjazdu wynoszącego 550 zł. - dla dzieci,  których chociaż jeden z Rodziców, Opiekunów opłaca składki w KRUS-ie  (potwierdzone zaświadczeniem), 1200 zł dla pozostałych uczesytników (0rganizator wystawia zaświadczenie, które umożliwia rozliczenie kolonii w zakładzie pracy według jego regulaminu).

Wiek dziecka nie może przekraczać do 16 roku życia.

Kartę kwalifikacyjną  jest do pobrania ponieżej. Godzina wyjazdu jest w trakcie ustalania, informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo zapisu oraz komplet dokumentów.

Zapisy na kolonie w siedzibie biur senatora Błaszczyka w Łęczycy oraz pod numerem telefonu 509-625-271.

Kolonie letnie 2016 - Jarosławiec I termin 26.06-09.07.2016 i II termin 24.07-06.08.2016

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1.      Wypełnioną kartę kwalifikacyjną 

2.       Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami (zaświadczenia wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). 

3.  Oświadczenie o niekorzystaniu z innych koloni z dofinansowaniem w ramach KRUS 

4. Oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu 

5 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka


Koszt całego turnusu (pobyt dziecka +transport) – 550,00 zł/osoba

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „RÓŻA WIATRÓW” w Jarosławcu przy ul. Bałtyckiej 43

Zapisy oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 509-625-271 lub w Biurze Senatora Przemysława Błaszczyka w Łęczycy. 

Dokumenty do pobrania: 

Egzamin dojrzałości czas rozpocząć!

Dziś rozpoczyna się egzamin dojrzałości. Wszystkim maturzystom życzę wiedzy, opanowanych emocji i lekkiego pióra. Powodzenia!

Konstytucja 3 maja

Uroczystości Konstytucji 3 maja - Świnice Warckie i Uniejów

Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się przemarszem przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego, pocztów sztandarowych. W gminnych obchodach Senatora RP Przemysława Błaszczyka reprezentowała Radna Powiatu Łęczyckiego Pani Sylwia Prażnowska. W takt muzyki granej przez orkiestrę dętą OSP Świnice Warckie i OSP Stemplew zgromadzeni przeszli do Groty Matki Bożej, gdzie pod tablicą poległych obrońców Ojczyzny zostały złożone biało-czerwone wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny i Strażaków odprawili ks. Janusz Kowalski, ks. kan. Kryspin Kaźmierczak. Po mszy świętej nastąpił przemarsz na cmentarz, tam zostały zapalone znicze na grobach zmarłych strażaków.

Gminne Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Uniejowie Senatora RP Przemysława Błaszczyka reprezentowała dyr. biura senatorskiego Pani Sylwia Prażnowska. Uroczystości odbyły się z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.

Świętowanie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła się uroczystą mszą w uniejowskiej Kolegiacie. Po zakończeniu nabożeństwa ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz zaprosił wiernych na Rynek Miejski, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. prowadzący uroczystość przywitał zebranych gości, delegacje i poczty sztandarowe, asystę honorową oraz mieszkańców po czym pod pomnikiem wiązankę kwiatów złożyła w imieniu Senatora Przemysława Błaszczyka – p. Sylwia Prażnowska,.

 

Dzień Flagi Polskiej

Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych.

Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne, które przypominają o biało- czerwonych barwach narodowych. W ostatnich latach do łask wróciła też kokarda narodowa – biało-czerwona rozetka, noszona przez powstańców w XIX wieku. Dziś Polacy przypinają ją do ubrania podczas świąt państwowych.

Drugiego maja Polska świętuje również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. 

 

Dzień Strażaka

Z okazji "Dnia Strażaka" pragnę złożyć wszystkim strażakom słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz za stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.
Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji,
a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności,
a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Senator RP
Przemysław Blaszczyk 

 

Tum Jest

VIII konkurs taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi”.

SP nr 3 w Łęczycy, akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja.


Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.