Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Rodzina 500+
1050 rocznica Chrztu Polski
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
wydarzenia

Ćwiczenia zgrywające "SIERADZ COO 2016"

Przed rozpoczęciem ćwiczeń łódzki komendant wojewódzki  PSP bryg. Jarosław Wlazłowski przedstawił stan bezpieczeństwa w województwie łódzkim oraz podsumował działania Państwowej Straży Pożarnej w trakcie Światowych Dni Młodzieży – zarówno w regionie, jak i podczas centralnych uroczystości.

Była to okazja do nagrodzenia ośmiu najbardziej zasłużonych i zaangażowanych w służbę podczas tego ważnego wydarzenia strażaków. Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy- podsumowanie praktyk zagranicznych

W dniu 19 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łeczycy odbyło się podsumowanie praktyk zagranicznych w Hiszpanii w ramach projektu "PRZYSZŁOŚĆ W ZAWODZIE". Dla młodzieży biorącej udział w projekcie było to nie lada doświadczenie. Młodzież opowiedziała o tym czego się nauczyli i co w wolnym czasie zobaczyli. Z racji innych obowiązków w imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka, w szkole gościła Anna Matusiak.
Wyjazd na praktyki do Hiszpanii zrealizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” wniosków akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2016.

XI Woj. Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Na terenie PSOUU Koło nr 1 w Kutnie w dniu 15 września 2016 r. odbyła się XI Wojewódzka Spartakiada Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Senator RP Przemysław Błaszczyk serdecznie dziękuje Zarządowi Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Dyrekcji OREW "Niezabudka", Pani Kierownik WTZ a także wszystkim pracownikom za zaproszenie. Obowiązki senatorskie nie pozwoliły osobiście dopingować podopiecznych- Senatora reprezentowała asystentka Anna Matusiak. Życzymy kolejnych edycji sportowych zmagań by upływały jak do tej pory w pogodnej, zdrowej i rodzinnej atmosferze.

Konkurs Sienkiewiczowski

Szanowni Państwo,

tak, jak w poprzednich latach podjąłem się współorganizacji wraz z Parlamentarnym  Zespołem ds. Dzieci oraz senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu konkursu dla dzieci i młodzieży w 2016 roku. Konkurs zatytułowanym „Obrazki z Sienkiewicza” jest skierowany do podopiecznych przedszkoli, uczniów szkół podstawowych,  ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.

W poprzednich edycjach uczestnicy prezentowali prace przedstawiające przeszłość swoich rodzin oraz przyszłość Polski, jakiej się spodziewają. Zeszłoroczna edycja konkursu przedstawiła szkołę widzianą oczami dzieci. 

Konkurs ma na celu popularyzację twórczości tego wybitnego pisarza w roku, który został uznany rokiem Henryka Sienkiewicza. Konkurs jest adresowany do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych. Przedmiotem konkursu są prace literackie, plastyczne i audiowizualne, inspirowane twórczością Henryka Sienkiewicza. Prace konkursowe uczestnicy wykonują indywidualnie i samodzielnie. Warunki jakie powinny spełniać poszczególne prace podane są w § 5 Regulaminu Konkursu.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 września 2016r., ( w regulaminie zawarty jest inny termin, jednak ze względu na przełom roku szkolnego przedłużyliśmy termin zgłoszenia uczestników) stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Zgłoszenia proszę wypełniać drukowanymi literami. Liczba uczestników konkursu z danej placówki nie jest ograniczona. Niezależnie od liczby uczestników każda placówka może wysłać zgłoszenie wyłącznie do jednego biura parlamentarzysty.

Tymczasem proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym również na stronie www.blaszczyk.senat.pl Natomiast wykonane i podpisane prace powinny być przesłane do 15 października 2016 r. do biura senatorskiego w Łęczycy, Kutnie i Poddębicach, wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Etap okręgowy jest rozstrzygany w biurze parlamentarzysty.

 W razie pytań bądź jakiś wątpliwości proszę o kontakt z Biurem w Łęczycy:

Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka

ul. Plac T. Kościuszki 11 p.12, 99-100 Łęczyca    

tel. 24 721 40 05;  509 625 271

mail: biuro@blaszczyk.senat.pl

 

do pobrania: 

Gminne obchody rocznicy Bitwy Nad Bzurą w Piątku

Gminne obchody 77. rocznicy Bitwy nad Bzurą przy Pomniku Chwały 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej w Piątku, odbyły się w niedzielę - 11 września b.r. Po apelu pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, w imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka kwiaty złożyła Anna Matusiak. Uroczystość zakończyła defilada pododdziału honorowego wystawionego przez Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu.

(zdj.: Łukasz Bartczak)

77. rocznica mordu na ludności wiejskiej Ziemi Uniejowskiej w Czekaju.

8 września 1939 roku w Czekaju żołnierze Wehrmachtu dokonali zbrodni na ludności cywilnej. Podpalono domy i pełne zboża budynki gospodarcze. Zabijali z karabinów, celując w plecy na oczach dzieci, żon, matek. Nazwiska zamordowanych zostały wypisane na pamiątkowej tablicy przy pomniku.

Aby uczcić pamięć pomordowanych, przy pomniku upamiętniającym ofiary odbyły się 9 września 2016 r. uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem Reprezentacyjnego Oddziału Konnego  Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

W imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka kwiaty złożyły Ewelina Niciak - Dyrektor Biura i Anna Matusiak - asystentka.

 

80-lecie Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych

Dożynki w Spycimierzu

W minioną niedzielę (04.09.2016 r.) o godz. 14:00 w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu rozpoczęła się Msza Św. inaugurująca Uroczystości Dożynkowe, które po Nabożeństwie odbywały się na placu przy szkole. Senator RP Przemysłąw Błaszczyk nie mógł osobiście uczestniczyć tego dnia w Święcie Plonów. W jego imieniu słowa, które skierował do Rolników i Uczestników Dożynek przeczytała Anna Matusiak, pracownik biura. Na ręce Pani Anny, Sołectwo Spycimierz przekazało Wieniec. Senator RP Przemysław Błaszczyk dziękuje za ten piękny gest.

Dożynki w Gminie Świnice Warckie - Parski

4 września b.r. odbyło się Święto Plonów w parku dworskim w Parskach, na terenie gm. Świnice Warckie. Mszę Św. z poświęceniem plonów odprawił ks. proboszcz z Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli Starościna i Starosta. Starościną tegorocznych dożynek była Agnieszka Zawadzka zamieszkała w Podłężu,  Starostą  Paweł Rygielski zamieszkały w Parskach. List w imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka odczytała Ewelina Niciak, dyrektor biura.

01.09 - Uroczystości w Uniejowie

1 września w Uniejowie odbyły się uroczystości związane z  77 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na Rynku Miejskim w Uniejowie przed pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. odbyły się gminne obchody tej rocznicy. Uroczystości patriotyczne poprzedziła msza św. w kolegiacie, podczas której wierni modlili się w intencji Ojczyzny oraz uczniów rozpoczynających tego dnia nowy rok szkolny 2016/2017. Po zakończeniu mszy św. mieszkańcy gminy i zaproszeni goście przeszli pod pomnik Bohaterów Września 1939 r. w Rynku Miejskim. W czasie uroczystości został odczytany apel pamięci, a także nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje. W imieniu Senatora RP Przemysława Błaszczyka kwiaty pod pomnikiem złożyła Dyrektor biura Ewelina Niciak. Obchody czwartkowej uroczystości uświetnił udział Wojskowej Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.


Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.