Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Kurier Senacki

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
wydarzenia

Podziękowania z Gminy Dalików

Przewodnicząca Rady Gminy Dalików - Pani Małgorzata Wójcik - Powłoka, w imieniu własnym oraz Społeczności gminy Dalików przesłała podziękowanie za udział w uroczystościach Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 2011 r.

Senator Przemysław Błaszczyk deklaruje chęć dalszej współpracy oraz zaangażowanie w lokalne sprawy gminy Dalików.

Senator Błaszczyk w obronie pracowników pogotowia kutnowskiego

W piątek, 02 grudnia, w Kutnie przed siedzibą kutnowskiego oddziału ratownictwa odbyła się  specjalna konferencja prasowa, w której udział wzięli senator Przemysław Błaszczyk, poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości Marek Matuszewski oraz poseł na Sejm Solidarna Polska Tadeusz Woźniak.

Tematem konferencji była sprawa ratownictwa medycznego w rejonie kutnowskim, a dokładnie sprawa świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na lata 2012-2016 udzielanych przez Niepubliczny ZOZ Falck.

Łódzki oddział NFZ rozstrzygnął konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na lata 2012-2016. 20 rejonów operacyjnych obsługiwać będzie 98 zespołów ratownictwa medycznego. Najwięcej rejonów, bo osiem, obsługiwać będzie Niepubliczny ZOZ Falck.

Relacja z konferencji prasowej w Kutnie 

Filie Biur Senatora w Kutnie i w Poddębicach

Od 1 grudnia będzie czynne Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka w Kutnie. Nowa siedziba biura znajduje się przy ulicy Wyszyńskiego 11, pokój 107 - I piętro. Biuro będzie czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 16.00, a we wtorek od 09.00 do 17.00.

Także od 1 grudnia rozpoczną się dyżury senatorskie w Poddębicach. W siedzibie biura Posła Piotra Polaka w Poddębicach - Pl. Kościuszki 15 pokój nr 3, w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 18:00 wszystkich interesantów będzie przyjmować Pani Dorota Więckowska.

Biuro w Łęczycy czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 16.00, a we wtorki od 09.00 do 17.00. 

Spotkanie z Senatorem Przemysławem Błaszczykiem jest możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym lub osobistym w siedzibie biur.

Senator na Sesji Rady Miasta Kutno

W poniedziałek, 28 listopada 2011 r. Senator Przemysław Błaszczyk gościł na XIV Sesji Rady Miasta w Kutnie. 

Obrady rozpoczęły się punktualnie o godzinie 9.00. Wśród omawianych spraw była m.in.: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kutno za rok szkolny 2010-2011. Największą dyskusję wzbudziła jednak sprawa umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat.

Uroczystości Święta Niepodległości w Kutnie

11 listopada w całej Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Jest to bardzo ważny dzień dla Narodu Polskiego. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, suwerenność, prawo decydowania o swoim losie.

Senator Przemysław Błaszczyk tego dnia był w Kutnie, uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej, by później wraz z innymi przedstawicielami władz samorządowych oraz lokalnych złożyć hołd ofiarom walk niepodległościowych.

Relacja z uroczystości w Kutnie

I Posiedzenie Senatu VIII kadnecji

We wtorek 8 listopada 2011 r., punktualnie o godz. 17 Prezydent Bronisław Komorowski  otworzy inauguracyjne posiedzenie Senatu VIII kadencji. 

Senator Przemysław Błaszczyk jako najmłodszy senator VIII kadencji Senatu będzie sekretarzem pierwszego posiedzenia. Senatorowie złożą ślubowanie:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu,
strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” – brzmi rota ślubowania.

Po słowie „ślubuję” parlamentarzysta może dodać: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Uroczystości Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Dalikowie

Rada Gminy Dalików zaprosiła Senatora Przemysława Błaszczyka 
na uroczystości Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11 listopada 2011 r.  w Dalikowie, o godzinie 10:00 w Kościele pod wezwaniem św. Mateusza odbyła się uroczysta Msza Święta, po której nastąpił przemarsz delegacji i gości zaproszonych na zbiorową mogiłę powstańców w Dalikowie.

Na uroczystościach Senatora Przemysława Błaszczyka reprezentowała Barbara Sobińska - Dyrektor Biura

Gratulacje powyborcze

Od poniedziałku, 10 października biuro senatora Przemysława Błaszczyka w Łęczycy odwiedziły osoby, które chciały osobiście pogratulować sukcesu w wyborach. Gratulacje napływają również listownie i telefonicznie.

Senator Przemysław Błaszczyk serdecznie dziękuje za gratulacje, za życzenia!

Narodowe Święto Niepodległości w Zgierzu

Prezydent Miasta Zgierz - Iwona Wieczorek, Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim - gen. bryg. Marek Sokołowski, Komendantka Hufca ZHP im. Wojska Polskiego w Zgierzu - Katarzyna Sobczak zaprosili senatora Przemysława Błaszczyka do uczczenia 93. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Święto Niepodległości 11 listopada w Wieluniu

Burmistrz Wielunia  - Janusz Antczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu - Piotr Radowski zaprosili Senatora RP Przemysława Błaszczyka na obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2011 w Wieluniu.


Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.