Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Kurier Senacki

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
Spotkanie z Dyrekcją Poczty Polskiej

Od kilku lat lokatorzy bloku przy ul. Belwederskiej 7 w Łęczycy borykają się z problemem m.in. kosztów utrzymania mieszkania ale także ogólnego stanu budynku i CO. Na prośbę mieszkańców Senator RP Przemysław Błaszczyk ponownie włączył się w sprawę i spotkał z Dyrektorem Operacyjnym ds. Nieruchomości Poczty Polskiej - Panem Januszem Michalukiem. W spotkaniu uczestniczyła także pełniąca obowiązki i kompetencje Burmistrza Monika Kilar-Błaszczyk, która zadeklarowała chęć pomocy w rozwiązaniu problemów. W marcu planowane jest spotkanie przedstawicieli zarządcy budynku celem wysłuchania oczekiwań mieszkańców i przedłożenia propozycji.


Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.