Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Kurier Senacki

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
Senator RP interweniuje w sprawie Przedszkola

W czwartek 8 lutego Senator RP Przemysław Błaszczyk spotkał się z przedstawicielami rodziców dzieci, uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Łęczycy oraz pracownikami i dyrekcją tegoż przedszkola. Na prośbę zainteresowanych, tydzień później w biurze senatorskim odbyło się kolejne spotkanie rodziców w temacie zarzutów pod adresem nauczycielki z przedszkola.

Ponieważ sprawa jest bardzo poważna, 19 lutego Senator wraz z wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Moniką Kilar-Błaszczyk spotkali się z Wojewodą Łódzkim Panem profesorem Zbigniewem Rau, który osobiście zaangażował się w wyjaśnienie sprawy. W wyniku tej interwencji wczoraj (22 lutego) w Przedszkolu nr 2 w Łęczycy odbyło się spotkanie z rodzicami, dyrekcją i wychowawcami przedszkola. W spotkaniu uczestniczyli także Łódzki Kurator Oświaty - Grzegorz Wierzchowski, Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego - Tobiasz Bocheński, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - Piotr Cieplucha i prawnicy Urzędu Wojewódzkiego. Podczas spotkania zarówno pan Kurator, jak i przedstawiciele Wojewody, zadeklarowali pomoc w wyjaśnieniu sprawy i doprowadzeniu jej do pozytywnego rozwiązania.

 
 
 
 
 
 
 

Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.