Senator Przemysław Błaszczyk


Senat
Sejm
Kurier Senacki

Zaprzyjaźnione strony
PiS - www.pis.org.pl/2012.php
Forum Młodych PiS - www.pis.org.pl/un...
PiS Zgierz - pis-zgierz.pl/
PiS Łódź - www.pis.org.pl/unit.php?...
Sympatycy PiS - www.sympatycypis.pl/
Urząd Marszałkowski w Łodzi - www.l...
Łódzki Urząd Wojewódzki - www.lod...
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa - www.lod...
Powiat Łęczycki - www.leczycki.pl/asp...
Powiat Kutnowski - www.kutno.pl/
Powiat Poddębicki - www.poddebicki.pl/
Powiat Łowicki - www.powiat.lowicz.pl/
Gazeta Lokalna Kutna i Regionu - www.g...
Nowy Łowiczanin - www.lowiczanin.info/
Strona Europosła Wojciechowskiego - w...
Strona Posła na Sejm RP Piotra Polaka - w...
Strona Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego - w...
Portal mojaleczyca.pl - mojaleczyca.pl
Poświęcenie i przekazanie nowego wozu strażackiego dla OSP w Topoli Królewskiej

W sobotę, 8 lipca, w Topoli Królewskiej odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego wozu ratowniczo–gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli Królewskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji strażaków, odprawioną w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, przez proboszcza parafii ks. Kamila Leśniewskiego. Po Mszy wszyscy udali się na plac przed kościołem, gdzie odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu, którego Senator RP Przemysław Błaszczyk wraz z Panią Katarzyną Rogozińską, został „rodzicem chrzestnym”. Uroczystości poprowadził Prezes OSP Topola Królewska Pan Mirosław Wiśniewski, który podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu wszystkich druhów OSP wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania dla jednostki samochodu pożarniczego. Wśród instytucji, które wspomogły finansowo zakup wozu znalazły się: Urząd Gminy w Łęczycy, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki te w dużej mierze udało się pozyskać dzięki osobistemu zaangażowaniu Senatora Przemysława Błaszczyka. Po wystąpieniu Prezesa OSP Topola Królewska nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i przekazanie wozu Jednostce. Na ręce Prezesa OSP kluczyki do nowego wozu wręczył Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polityka prywatności
Zamknij
Pokaz
»   Serdecznie witam Państwa na mojej stronie. Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoimi głosami w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015r.